Mijn favorieten


Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat heidegebied in Zuidwest Drenthe. Het is 't grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. In dit gebied met een vrijwel ongestoorde horizon kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met elk een herder.

Wie in het Dwingelderveld is, kan genieten van veel verschillende landschappen. Het is een erg afwisselend gebied waar jaarlijks veel natuurgenieters en vakantiegangers op afkomen. Het gebied wordt doorkruist door vele wandel- en fietspaden, gemarkeerd en ongemarkeerd, verhard en onverhard. Daardoor kunt u in grote delen van het gebied komen. U mag echter niet van het pad af.

In de omringende schilderachtige esdorpen zoals Ruinen en Dwingeloo is de cultuurhistorie van pakweg een eeuw geleden nog tastbaar aanwezig... In het Dwingelderveld, dat door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt beheerd, komen zowel dopheide als struikheide voor, twee kenmerkende planten van het Drentse heidelandschap. Ook zeldzame planten zoals beenbreek en klokjesgentiaan voelen zich hier thuis. In het gebied zijn bijna driehonderd soorten vogels te zien, waarvan een groot aantal ook in het gebied broedt. Ook voor tientallen soorten vlinders en bijna alle Nederlandse reptielen zijn de omstandigheden in het Dwingelderveld gunstig.

WIlt u wonen rondom Nationaal Park Dwingelderveld? Roelof Berg Makelaardij helpt u graag!


         


 


 

Woning van de maand